โจ ไบเดน นำสหรัฐฯ กลับเข้าร่วมความตกลงปารีส (Paris Agreement) เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ นายโจ ไบเดน (โจเซฟ โรบิเนตต์ ไบเดิน จูเนียร์) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ ๔๖ ได้ลงนามในคำสั่งพิเศษ นำสหรัฐฯ กลับเข้าเป็นภาคีในความตกลงปารีส ที่นานาชาติรวมทั้งสหรัฐฯ ได้ลงนามเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๕ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่า ไบเดนต้องการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างเร่งด่วนตามที่เคยหาเสียงไว้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองถึงการกลับเข้าร่วมความตกลงปารีสของสหรัฐฯ ถือเป็นก้าวสำคัญของคณะบริหารไบเดนในการกลับนโยบายที่ดำเนินมาตลอด ๔ ปีที่ผ่านมา รวมถึงการผลักดันนโยบายสีเขียวต่างๆ และส่งเสริมพลังงานสะอาดเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล

ในการออกคำสั่งฉบับใหม่ของประธานาธิบดีไบเดน เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า สหรัฐฯ พร้อมที่จะร่วมมือกับนานาชาติในการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อน และต้องการฟื้นฟูบทบาทความเป็นผู้นำของสหรัฐฯ ในเรื่องนี้ โดยข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้ชาติต่างๆ พยายามลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายและคาดว่าไบเดนจะสามารถผลักดันแผนเศรษฐกิจมูลค่า ๒ ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อเดินหน้ากระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด ลดการปล่อยคาร์บอนจากโรงไฟฟ้าภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๕ และบรรลุเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emission) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐

 

ที่มา / แหล่งข้อมูล

..https://thestandard.co/biden-inauguration-us-rejoins-paris-climate-accord/

Write a comment