หลักสูตร “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต”

13-14 พ.ย. 66
CAA TGO จัดอบรม การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต”
ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ
โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่สนใจพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา จำนวน 104 คน
โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก TGO อาทิ
🔹 ดร.ปราณี หนูทองแก้ว ผจก./สรค.
🔹 คุณอภิสิทธิ์ เสนาวงค์ นชว.ชำนาญการพิเศษ/สรค.
🔹คุณศิริพร วิริยะตั้งสกุล ผจก./ สรค.
🔹 คุณจิตติมา บุญเกิด นชว.ชำนาญการ/ สรค.

Write a comment

fifteen − 11 =