รัฐบาลอังกฤษห้ามจำหน่ายรถบรรทุก (HGV) ที่ใช้น้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเบนซิน หลังปี 2040

รัฐบาลอังกฤษประกาศแผนห้ามจำหน่ายรถบรรทุก (HGV) ที่ใช้น้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเบนซิน หลังปี ค.ศ. 2040 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคขนส่ง ซึ่งสมาคมการขนส่งทางถนน (Road Haulage Association) ไม่เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าว เนื่องจากบริษัทขนส่งหลายแห่ง กังวลเกี่ยวกับต้นทุนของยานพาหนะใหม่ และมูลค่าการขายของยานพาหนะเดิม

Greg Archer ผู้อำนวยการ Transport & Environment กล่าวว่า “แผนดังกล่าว เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งของประเทศอังกฤษให้มีความยั่งยืน การใช้ยานพาหนะ รวมถึงรถบรรทุกที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ เป็นการสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Emission) ภายในปี ค.ศ. 2050 นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนแผนของรัฐบาลประเทศอังกฤษที่จะผลิตรถยนต์และรถตู้ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ประมาณ 40,000 คัน ภายในปี ค.ศ. 2027”
Grant Shapps รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า “แน่นอนว่าแผนดังกล่าว เป็นการตัดสินที่ส่งผลระยะยาวสำหรับกระทรวงการคลัง ซึ่งยังไม่ใช่ประเด็นในตอนนี้ แต่เรากำลังจะดำเนินการประกาศแผนที่ค่อนข้างเร็วกว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจอื่นๆ เนื่องจากบางประเทศยังไม่มีแผนการลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization) ในระดับนี้”

ที่มา /แหล่งข้อมูล
https://news.sky.com/story/climate-change-sale-of-new-diesel-and-petrol-hgvs-to-be-banned-after-2040-12355349

Write a comment