ภาพการอบรม (15-16 มิ.ย. 66) “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต”

Write a comment

1 × 4 =