ประเด็นสำคัญจากการประชุม COP26 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2564 โดยประเทศภาคีสมาชิกจำนวน 197 ประเทศมีมติเห็นชอบใน ข้อตกลง Glasgow Climate Pact ซึ่งเป็นข้อตกลงนานาชาติ ที่จะช่วยเร่งการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศในทศวรรษนี้ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)

Martina Donlon หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ UN (The UN Climate Communications Lead) ได้ให้สัมภาษณ์กับ UN News ว่าภายใต้ข้อตกลงที่ประกาศในที่ประชุม COP26 มีข้อตกลง 3 ข้อ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด ดังนี้

  1. ลดการใช้ถ่านหิน และยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
    Martina Donlon ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ ที่เรียกร้องให้แต่ละประเทศกำหนดมาตรการหรือนโยบาย เพื่อลดการใช้ถ่านหิน และยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนมาก่อน ในการเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้ว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  1. การเพิ่มเงินทุนสนับสนุน
    การเพิ่มเงินทุนสนับสนุนให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา ในการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) แม้ว่าไม่สามารถจัดสรรเงินทุนให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาได้ทั้งหมด แต่ประเทศพัฒนาแล้วเห็นด้วยกับข้อตกลงในการเพิ่มเงินทุนสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า สำหรับการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  1. ลดก๊าซมีเทน ลดการใช้ถ่านหิน และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
    จากการประชุม มีข้อตกลงที่บ่งบอกว่า การดำเนินการเพื่อลดก๊าซมีเทน ลดการใช้ถ่านหิน การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และการขนส่งที่ยั่งยืน ถ้าสามารถดำเนินการได้นั้น จะส่งผลที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่อย่างไรก็ตาม ถือเป็นการดำเนินการในภาคสมัคร ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่า รัฐบาล นักลงทุน และองค์กรต่างๆ จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการกำหนดมาตรการ หรือนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ ซึ่งจะส่งผลมาถึงการดำเนินชีวิตของประชาชนในที่สุด และในอนาคตการลงทุนที่ก่อให้เกิดมลพิษจะไม่ได้รับการยอมรับอีกต่อไป

 

 

ที่มา/แหล่งข้อมูล

https://news.un.org/en/story/2021/11/1106242

Write a comment

15 − fourteen =