ประกาศเลื่อนกำหนดวันจัดโครงการ Climate Action Leaders Forum

ประกาศ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดโครงการ Climate Action Leaders Forum 2021 (รุ่น 1) ประจำปี 2564

 

ประกาศ แจ้งการเลื่อนจัดโครงการ Climate Action Leaders Forum 2021 (รุ่น 1)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมีความรุนแรงต่อเนื่องและพบผู้ติดเชื้อกระจายไปทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงขอแจ้งเลื่อนการจัดโครงการ Climate Action Leaders Forum 2021 (รุ่น 1) ประจำปี 2564

ในวันที่ 20 สิงหาคม – 17 กันยายน 2564 เป็นเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564

หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เมื่อมีกำหนดการจัดโครงการฯ ใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

*ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบกำหนดการ และรายละเอียดการประกาศได้ที่
เว็บไซต์สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ https://caacademy.tgo.or.th

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยทุกท่าน มา ณ ที่นี้

 

 

HOME

 

 

Write a comment

17 + fourteen =