การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้แนวทางพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำและมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้แนวทางพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำและมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการ “การสร้างเสริมเครือข่ายเมืองคาร์บอนต่ำ”

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายนถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Download รูปภาพการอบรมฯ

Write a comment