การอบรมภายใน ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์ไทย “แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emission”

31 .. 66

CAA TGO ร่วมกับ ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์ไทย (Mitsubishi Motors Cooperation Council (Thailand): MCC) จัดอบรมเรื่องแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emission” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร ณ โรงแรมเมเปิล ศรีนครินทร์

โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร MCC คุณนภัสสร กิตตพาณิชย์, Chaiman of MCC กล่าวต้อนรับ

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ นำโดยวิทยากรจาก CAA TGO คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผอ.สพค. บรรยายหัวข้อแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emissions” และคุณฐิติณัฏฐ์ ศักรานุกิจ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพค. ดำเนินการจัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน

ท้ายนี้ได้รับเกียรติจากคุณปราโมทย์ แก้วสุทธา, Vice President, Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd กล่าวปิดการอบรม

 

Write a comment

six + 1 =