หลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ TGO Climate Action Academy : CAA
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) โดยกำหนดการฝึกอบรม ดังนี้
*หมายเหตุ : กำหนดการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดหลักสูตร คลิก!

 

 

รายละเอียดหลักสูตร คลิก!

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : CAA Climate Action Academy

 

 

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม :
onuma@tgo.or.th
โทรศัพท์ 081 1322 936
ติดต่อเรา : caa@tgo.or.th

Write a comment