การฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ 3 หลักสูตร ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

 

ณ ห้องอบรมศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Write a comment

19 − 19 =