[Infographic] บางจากฯ รณรงค์ลดการปล่อย CO2 เยียวยาภาวะโลกร้อน 2 องศา | Bangchak

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) วันที่ 2 มีนาคม 2560

“เป้าหมายการลดแก๊สเรือนกระจกของไทย เป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกัน” บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้รณรงค์ลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ผ่านงานสัมมนา 2 องศา : Thailand Agenda รับวิกฤติโลกร้อน เพื่อระดมทุกภาคส่วนลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศา โดยที่ ประเทศไทยมีปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเป็นอันดับที่ 23 ของโลก มีปริมาณการปล่อยเท่ากับ 300 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ การลดแก๊สเรือนกระจกของประเทศไทยนั้น ประเทศไทยได้ประกาศบนเวทีโลกว่า “จากนี้ไป 14 ปี ไทยจะลดแก๊สเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573” ซึ่งการลดแก๊สเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในประเทศ

เผยแพร่โดย Pr Bangchak Official

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.บางจากปิโตรเลียม, 2560, Ct3 – [Infographic] บางจากฯ รณรงค์ลดการปล่อย Co2 เยียวยาภาวะโลกร้อน 2 องศา | Bangchak, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=oolJgNTtgvc [2 มีนาคม 2560].

Write a comment

1 × five =