EN_พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ฉลากคาร์บอน ฉลากลดโลกร้อนแก่ประชาชนผู้บริโภค และกิจกรรมการรับรู้ฉลากคาร์บอน ฉลากลดโลกร้อน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ฉลากคาร์บอน ฉลากลดโลกร้อนแก่ประชาชนผู้บริโภค และกิจกรรมการรับรู้ฉลากคาร์บอน ฉลากลดโลกร้อน

22-26 กันยายน 2563 เวลา 10.00-18.00 น.

ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาอ่อนนุช

Write a comment

five × three =