×

ค้นหา

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

 • โดย Admin
 • ระดับคอร์ส: ระดับกลาง
 • หมวดหมู่ E-Learning
 • ลงทะเบียนแล้ว 1581
 • อัปเดตล่าสุด ต.ค. 01 2022

คำอธิบาย

TP052-E  Low Emission Support Scheme: โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

 

 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือเรียกว่าโครงการ LESS เป็นโครงการที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO พัฒนาขึ้นมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกย่องผู้ทำความดีโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) เพื่อให้ผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกได้รับการยอมรับ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประเมินทางเทคนิควิชาการ และนำมาผนวกกับแนวคิดการให้การสนับสนุน (Support) จาก “ผู้ให้” ในภาคองค์กร/ธุรกิจ ไปสู่ “ผู้รับ” ในสังคม/ชุมชน ทั้งนี้ การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ LESS เป็นการประเมินเบื้องต้นเพื่อการประกาศเกียรติคุณ ดังนั้นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ LESS จึงไม่สามารถนำไปซื้อ-ขายได้


ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ LESS

 1. องค์กรมีกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ผ่านการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
 2. ชุมชนมีโอกาสได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านเงินทุน เทคโนโลยี และการพัฒนาศักยภาพ ในการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
 3. ก่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้จากการดำเนินกิจกรรมที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
 4. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ
 5. ช่วยฟื้นฟูและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. สร้างความตระหนักให้แก่ตนเอง องค์กร หน่วยงาน และชุมชน ในการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยหากท่าน หรือ หน่วยงาน/องค์กร สนใจมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนกับ TGO ผ่านโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support : LESS)  หรือสนใจที่จะร่วมเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ LESS รวมถึงการขอการรับรองผลการประเมินปริมาณการลด หรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ท่านสามารถเรียนรู้ผ่านระบบ E Learning ของ CAA หลักสูตร “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support : LESS)” ได้โดยในหลักสูตรนี้ ท่านจะได้เรียนรู้ประเด็นที่สำคัญ เพื่อขอรับรองจากโครงการ LESS อาทิ

 • แนวทางและวิธีการร่วมโครงการ LESS
 • วิธีการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ
 • กิจกรรมลดโลกร้อน ภาคพลังงาน
 • กิจกรรมลดโลกร้อน ภาคของเสีย
 • การประเมินการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้พื้นที่สีเขียว

หากสงสัยว่ากิจกรรมที่ทำอยู่สามารถนำมาคำนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกได้หรือไม่ หรือกิจกรรมใดบ้างที่สามารถนำมาร่วมโครงการ LESS ได้บ้าง ท่านจะหาคำตอบได้ในหลักสูตรนี้ และเมื่อเรียนจบ ครบทุกบทเรียน และผ่านการสอบหลังเรียน (Post test) ร้อยละ 70 ขึ้นไป  จะได้รับใบประกาศนียบัตร (CERTIFICATE) การผ่านหลักสูตรโดย ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
สำนักประเมินและรับรองโครงการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
สมัครเข้าร่วมโครงการ LESS ได้ที่ : 
http://ghgreduction.tgo.or.th/th/less.html
ติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมดีๆได้ที่ :  CAA Climate Action Academy

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

4 บทเรียน

PRE-TEST: LESS

Pre-Test: LESS

บทที่ 1 รู้จัก LESS

บทที่ 2 กิจกรรมลดโลกร้อนภาคพลังงาน

บทที่ 3 กิจกรรมลดโลกร้อนภาคของเสีย

บทที่ 4 การประเมินการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้พื้นที่สีเขียว เพื่อขอรับรองจากโครงการ LESS

POST-TEST: LESS

ฟรี
สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดต่อเรา

081-1322- 936, 02-142-7470
caa@tgo.or.th

ข้าพเจ้ายินยอมให้ อบก.ใช้ข้อมูลข้างต้น เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสมาชิก /ผู้เรียน และรับข่าวสารอื่นๆ ของอบก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า