แนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์รีฟฟอกขาวถึง 2 ใน 3 แล้ว

ปะการังฟอกขาวเมื่อน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น จนทำให้สาหร่ายที่ผลิตสีแยกออกไปจากปะการัง

เผยแนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์รีฟของออสเตรเลียฟอกขาวเพิ่มเป็นวงกว้างอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เสียหายเป็นแนวยาวถึง 1,500 กิโลเมตร

ผลการสำรวจทางอากาศล่าสุดชี้ แนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์รีฟของออสเตรเลีย เกิดการฟอกขาวเพิ่มเป็นบริเวณกว้างอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนถึง 2 ใน 3 ของทั้งหมด ทำให้เกิดความเสียหายเป็นแนวยาวถึง 1,500 กิโลเมตร

ปรากฏการณ์ฟอกขาวของแนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์รีฟ เกิดขึ้นติดต่อกันมาหลายปีแล้ว โดยเมื่อปีที่ผ่านมาเกิดการฟอกขาวอย่างหนักที่บริเวณแนวปะการังทางตอนเหนือ และในปีนี้พบการฟอกขาวอย่างรุนแรงที่บริเวณแนวปะการังตอนกลาง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เกรงว่าการฟอกขาวที่เกิดเพิ่มในช่วงเวลาติดต่อกัน และในบริเวณใกล้เคียงกันนั้น จะทำให้ปะการังที่เสียหายในทั้งสองตำแหน่งยากที่จะฟื้นตัวได้

ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาแนวปะการังของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้ทำการสำรวจระบุว่า แนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์รีฟส่วนที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ขณะนี้มีเพียงทางตอนใต้เท่านั้น โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นนับว่าอยู่ในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งเกิดขึ้นโดยไม่มีปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิดร่วมด้วยแต่อย่างใด

ศาสตราจารย์ เทอร์รี ฮิวจ์ จากมหาวิทยาลัยเจมส์คุกระบุว่า รัฐบาลออสเตรเลียต้องจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยด่วน เพื่อไม่ให้แนวปะการังเกิดการฟอกขาวมากไปกว่านี้ โดยต้องควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นพลังงานหมุนเวียนโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ แนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์รีฟ ประกอบไปด้วยแนวปะการังย่อยและเกาะปะการังราว 900 แห่งที่ทอดตัวยาวในทะเลทางตะวันออกของรัฐควีนส์แลนด์เป็นระยะทางถึงกว่า 2,300 กิโลเมตร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1981 เนื่องจากเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม นับแต่ปี 1998 เป็นต้นมา แนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์รีฟได้เกิดการฟอกขาวครั้งใหญ่ขึ้นถึง 4 ครั้งแล้ว โดยอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นเนื่องจากดูดซับความร้อนจากบรรยากาศโลก ทำให้ปะการังเกิดภาวะเครียดและขับเอาสาหร่ายซูแซนเทลลีซึ่งอาศัยในปะการังและเป็นตัวสร้างสีออกไป จนปะการังกลายเป็นสีขาว ปะการังที่ฟอกขาวแล้วสามารถฟื้นตัวได้หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่ต้องใช้เวลาหลายสิบปี แต่หากเกิดการฟอกขาวติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ปะการังตายได้

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       BBC.Thai, 2560, Nt4 – แนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์รีฟฟอกขาวถึง 2 ใน 3 แล้ว, [online], Available: http://www.bbc.com/thai/international-39550928 [10 เมษายน 2560].

Write a comment

1 × one =