เตาไม่พึ่งแก๊ส ประหยัดพลังงาน หมดปัญหาเรื่องควัน !!! ขนมไทย ประพยัดพลังงาน

รายการรู้ค่าพลังงาน วันที่ 19 มกราคม 2560

“เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมลฑล” เป็นเตาที่ออกแบบพัฒนามาเพื่อประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง การออกแบบลักษณะเตาแบบมลฑลนี้ช่วยให้เตาสามารถกักเก็บความร้อนได้ดีขึ้น มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์มากขึ้น (เกิดควันน้อย) สูญเสียความร้อนในระหว่างเผาไหม้น้อยลง ส่งผลใช้ระยะเวลาในการประกอบอาหารหรือทำขนมใช้เวลาน้อยลง ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น นอกจากนี้ยังใช้ชีวมวลที่หาได้ภายในบ้านหรือชุมชนนำมาเป็นเชื้อเพลิงได้ การใช้งานเตาดังกล่าวสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณการใช้แก๊สหุงต้มได้ ซึ่งถือว่าเตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมลฑลนี้เป็นเตาที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เผยแพร่โดย รู้ค่าพลังงาน WATCHDOG

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.รายการรู้ค่าพลังงาน, 2560, Ct3 – เตาไม่พึ่งแก๊ส ประหยัดพลังงาน หมดปัญหาเรื่องควัน !!! ขนมไทย ประพยัดพลังงาน, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=mUF-0mY_bOo [19 มกราคม 2560].

Write a comment

1 + five =