เซาท์ออสเตรเลีย ดึงลงทุน “ปฏิรูปภาษี-เมืองคาร์บอนต่ำ”

“รัฐเซาท์ออสเตรเลีย” มีศักยภาพสามารถเข้าถึงภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย ขณะที่ “แอดิเลด” เมืองหลวงของเซาท์ออสเตรเลีย ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน “Top 5 เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก” จากแรงงานที่เต็มไปด้วยทักษะ โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง และราคาที่ดินที่ยังไม่แพงมาก

นายลีออน บิ๊กเนล รัฐมนตรีแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ระหว่างโรดโชว์ที่ประเทศไทยว่า ขณะนี้รัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียได้เปิดโอกาสให้ธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งด้านการบินและอวกาศ อุปกรณ์ด้านสุขภาพและการแพทย์ ธุรกิจการเกษตร อาหารและไวน์ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาสู่เศรษฐกิจที่ใช้คาร์บอนต่ำ

ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามผลักดันให้เมืองแอดิเลด เป็น “เมืองคาร์บอนนิวทรัล”หากสำเร็จจะเป็นเมืองแรกของโลกภายในปี 2563 และยังมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีการปล่อยคาร์บอน 0% ในอีก 34 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ รัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียได้ปฏิรูปภาษี เพื่อลดค่าใช้จ่ายการดำเนินธุรกิจหลายประเภท พร้อมประกาศมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับธุรกิจทุกประเภท ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในอีก 4 ปีข้างหน้า และรัฐบาลมีเป้าหมายว่าภายในปี 2561 ธุรกิจใด ๆ ที่เข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย จะชำระอากรแสตมป์ในอัตราที่ต่ำสุด เมื่อเทียบกับทุกรัฐในออสเตรเลีย ซึ่งจะส่งผลให้เซาท์ออสเตรเลียเป็นรัฐที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดรัฐหนึ่งของประเทศ

ปัจจุบันเริ่มมีธุรกิจขนาดใหญ่จากไทยเข้าไปลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการและภาคพลังงานตัวอย่างบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด ที่ไปลงทุนในโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล แอดิเลด และไมเนอร์ กรุ๊ป ภายใต้การบริหารงานร่วมกับบริษัท Oaks Hotels & Resorts ซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียทั้งหมด 39 แห่ง

ส่วนภาคพลังงาน มีบริษัท RATCH-Australia ที่ร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น มุ่งการลงทุนในพลังงานลม และมีแผนลงทุนพลังงานทดแทนมากขึ้นตามนโยบายการส่งเสริมของรัฐบาล

“ออสเตรเลียไม่ค่อยเข้มงวดเรื่องการถือครองที่ดินเพื่อทำการเกษตรของต่างชาติมากแต่จะมีกฎเกณฑ์พิจารณาการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรเช่น หลักเกณฑ์เรื่องคุณภาพ การจ้างงานในชุมชน และต้องมีความโปร่งใส” แม้ธุรกิจไทยเริ่มเข้าไปลงทุนมากขึ้น ทั้งรัฐบาลออสเตรเลียได้ปรับกฎให้ต่างชาติเป็นเจ้าของได้ 100% หลังจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) มีผลตั้งแต่ปี 2548 แต่ตัวเลขการค้าการลงทุนระหว่างกันยังถือว่าน้อย

ทั้งนี้ นายลีออน และ นายเกรก วอลลิส อัครราชทูต (การพาณิชย์) สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย (ออสเทรด) เชื่อมั่นว่า แม้จะเป็นการเยือนครั้งที่ 2 สำหรับภาคลงทุนจากเซาท์ออสเตรเลีย แต่ความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุน จะทำให้มูลค่าการลงทุนระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2559, Nt6 – เซาท์ออสเตรเลีย ดึงลงทุน “ปฏิรูปภาษี-เมืองคาร์บอนต่ำ”, [online], Available: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1471416866 [17 สิงหาคม 2559].

Write a comment

3 + four =