อะไรคือสิ่งที่ชนเผ่าพื้นเมืองกำลังเผชิญในการดำเนินงานเรดด์พลัส

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า วันที่ 25 กันยายน 2559

การดำเนินการเรดด์พลัส

ผลกระทบของนโยบายและการดำเนินการของกิจกรรมเรดด์พลัสที่มีต่อชนเผ่าพื้นเมือง ขึ้นอยู่กับการยอมรับสิทธิ์ของชนเผ่าพื้นเมืองและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ระหว่างการดำเนินการกิจกรรมเรดด์พลัสนั้นชนเผ่าพื้นเมืองเกรงว่าตนเองจะไม่มีสิทธิ์ ถูกมองข้ามโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประเทศที่ดำเนินการกิจกรรมเรดด์พลัส ไม่ได้รับการยอมรับและไม่ได้รับการคุ้มครองตามที่ควรจะได้รับตามที่ระบุใน UNDRIP (สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง) และ FPIC (การยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นอิสระ)

เผยแพร่โดย IPF Channel

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.Danish.Ministry.of.Foreign.Affairs.(DANIDA), 2558, Ct3 – อะไรคือสิ่งที่ชนเผ่าพื้นเมืองกำลังเผชิญในการดำเนินงานเรดด์พลัส, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=iflmDnbi3qI [18 ธันวาคม 2558].

Write a comment

18 − 8 =