สิงคโปร์จ่อเก็บภาษีคาร์บอนโรงกลั่น

สิงคโปร์จ่อเก็บภาษีคาร์บอน ครอบคลุมถึงโรงกลั่นน้ำมันด้วย ส่งผลให้ต้นทุนการกลั่นในประเทศสูงขึ้น

หลังจากรัฐบาลสิงคโปร์ แถลงงบประมาณประจำปีของสิงคโปร์ต่อสภาเมื่อวานนี้ (20 ก.พ.) ว่าจะเริ่มเก็บภาษีภาคธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ในอัตราตันละ 10-20 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 242-484 บาท) ซึ่งเป็นอัตราที่อยู่ในเกณฑ์ที่หลายประเทศดำเนินการไปแล้ว

ล่าสุดแหล่งข่าวรายหนึี่งในรัฐบาลเปิดเผยว่า ข้อเสนอดังกล่าวจะครอบคลุมถึงโรงกลั่นน้ำมันที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินกว่าปีละ 25,000 ตันด้วยรัฐบาลคาดว่า ภาษีดังกล่าวจะเพิ่มต้นทุนในกระบวนการกลั่นนำ้มันเบนซินและดีเซล 3.5-7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (ราว 122.5-245 บาท) โดยในวันนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยืนอยู่ที่ราว 56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ปัจจุบันโรงกลั่นน้ำมันในสิงคโปร์ไม่ต้องเสียภาษีคาร์บอน เมื่อต้องถูกเรียกเก็บย่อมส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อกำไรของอุตสาหกรรมน้ำมันสิงคโปร์ ที่ขณะนี้ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในจีน อินเดีย และตะวันออกกลาง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       กรุงเทพธุรกิจ, 2560, Nt5 – สิงคโปร์จ่อเก็บภาษีคาร์บอนโรงกลั่น, [online], Available: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/741556 [21 กุมภาพันธ์ 2560].

Write a comment