สยามพิวรรธน์ตอกย้ำปณิธาน ร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบประกาศนียบัตรแก่บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ตอกย้ำปณิธานองค์กรพร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าให้กับผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(อบก.) พร้อมรับประกาศนียบัตรประเภทการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยซึ่งถือเป็นองค์กรแรกของธุรกิจรีเทลในภูมิภาคเอเชียที่ได้ดำเนินกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม จาก พลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อดิเรก อำนวยกาญจนสิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิศวกรรม บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 57 ปี ในฐานะเจ้าของและผู้บริหารโครงการศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียงระดับแถวหน้าของวงการ อาทิ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน พาราไดซ์พาร์ค และเป็นหนึ่งในพันธมิตรร่วมทุนไอคอนสยามยึดมั่นในปณิธานที่พร้อมจะคิดต่างเพื่อสร้างความเป็นผู้นำศูนย์การค้าระดับแนวหน้าของประเทศในทุกยุคทุกสมัยพร้อมเปิดเวทีให้สินค้าแบรนด์ไทยสามารถสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก และเป็นผู้นำประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจมาให้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสนอกจากนี้สยามพิวรรธน์ยังเชื่อว่าจะต้องเป็นคนแรกในการดำเนินธุรกิจด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่างๆ มาพัฒนาโครงการระดับชาติโดยสิ่งสำคัญคือไม่ลืมที่จะตอบแทนสังคมผ่านการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนและชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและนำเสนอสิ่งดีๆให้กับประเทศไทย

สยามพิวรรธน์ตระหนักถึงปัญหาสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในปัจจุบัน ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาของชุมชนโลกที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรับผิดชอบ สยามพิวรรธน์ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศจึงได้ดำเนินโยบายประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรโดยกำหนดแผนการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานที่ได้รับการทบทวนทุกปีโดยมีมาตรการประหยัดพลังงานหลัก 2 อย่าง คือ มาตรการที่ลงทุน โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ครบอายุการใช้งานเป็นรุ่นประหยัดพลังงาน อาทิ การเปลี่ยนหลอดไฟภายในศูนย์เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานประเภท LEDเปลี่ยนเครื่องจักรที่ช่วยประหยัดพลังงาน เช่น เปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น Chiller และ Air Blower หรือเครื่องเติมอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งใช้เงินลงทุนทั้งหมดเพื่อดำเนินนโยบายประหยัดพลังงานตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน เป็นเงินกว่า 122.2ล้านบาท และอีกมาตรการคือการลดพลังงานแบบไม่ต้องลงทุน อาทิ ปรับเวลาเปิด-ปิดเครื่องจักรหลักๆ ในอาคารให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และการใช้งาน เพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศขึ้น 1 องศา ทั่วทั้งพื้นที่ ซึ่งจากการดำเนินการทั้ง 2 มาตรการ ให้ผลประหยัดพลังงานรวมขององค์กรเป็นเงินกว่า 157.7 ล้านบาท นอกจากนี้สยามพิวรรธน์ยังได้จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่คนในองค์กรเพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดีสร้างการมีส่วนร่วมนี้ให้แก่บุคลากร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เช่น รณรงค์ให้ดับไฟดวงที่ไม่ได้ใช้ในช่วงพักกลางวัน ใช้กระดาษรีไซเคิล รวมถึงนำปฏิทินที่ใช้แล้วไปบริจาคให้คนตาบอดเพื่อทำเป็นหนังสือเบลล์ เป็นต้น”

ชาญ วีระเกียรติสันติ ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มงานวิศวกรรมบริการโยธาและสนับสนุน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ในฐานะตัวแทนที่เข้าร่วมงานสัมมนากล่าวเสริมว่า “ปีนี้นับเป็นปีที่ 2 ที่สยามพิวรรธน์ตัดสินใจร่วมโครงการกิจกรรมชดเชยคาร์บอน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญขององค์กรในฐานะธุรกิจรีเทลแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้ดำเนินกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ขยายขอบเขตการเข้าร่วมโครงการผ่านการนำอาคารหลักทั้งหมด อันได้แก่ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน อาคารสยามเซ็นเตอร์ และอาคารสยามดิสคัฟเวอรี่เข้ารับการประเมินโดยผลการประเมินจะนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายประหยัดพลังงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกระตุ้นให้บุคลากรภายในองค์กรหันมาใส่ใจดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อท้ายที่สุดสยามพิวรรธน์จะสามารถลดปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยออกมาในปีถัดๆ ไป

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2559, Nt3 – สยามพิวรรธน์ตอกย้ำปณิธาน ร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก, [online], Available: http://www.naewna.com/lady/244817 [16 พฤศจิกายน 2559].

Write a comment

three × 1 =