วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ : ทรัมพ์ถอนตัวจาก “ข้อตกลงปารีส”

Thai PBS วันที่ 2 มิถุนายน 2560

การตัดสินใจของทรัมพ์ที่นำสหรัฐอเมริกาออกจากข้อตกลงปารีส ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สร้างความผิดหวังให้แก่ชาวอเมริกันและประชาคมโลก โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจดังกล่าว ได้แก่ 1) การบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของโลกเป็นไปได้ยากขึ้น เพราะสหรัฐฯ เป็นประเทศที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกเป็นอันดับ 2 ของโลก 2) จีนมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำการแก้ไขปัญหาโลกร้อน และทำให้จีนมีภาพลักษณ์ในสายตาโลกที่ดีขึ้น 3) ผู้นำธุรกิจในสหรัฐฯ ผิดหวังในตัวประธานาธิบดี เช่น บริษัท Google, Apple, Aston mobile 4) ทรัมพ์สนับสนุนให้ใช้พลังงานจากถ่านหินแทนการใช้พลังงานหมุนเวียน แต่ในความเป็นจริงถ่านหินจะไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไป 5) การปล่อยแก๊สเรือนกระจกของสหรัฐฯ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากนโยบายของประธานาธิบดีโอบาม่า

เผยแพร่โดย ThaiPBS

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.ThaiPBS, 2560, Ct1 – วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ : ทรัมพ์ถอนตัวจาก “ข้อตกลงปารีส” (2 มิ.ย. 60), [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=UX038_JhBGg [2 มิถุนายน 2560].

Write a comment

17 − 15 =