รู้จัก 4 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์รับมือกับภัยพิบัติจากโครงการ “รอด ปลอดภัย(พิบัติ)

รายการข่าว 3 มิติ วันที่ 14 มิถุนายน 2559

การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วย 4 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากโครงการ “รอด ปลอดภัย (พิบัติ)” ของสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชน (United Nations Environment Programme – UNEP) เพื่อลดความเสี่ยงและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น  ตัวอย่างนวัตกรรม เช่น 1) แพรของโนอา สำหรับขนย้ายสิ่งของเมื่อน้ำท่วม สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 200 kg  2) เรือพับได้ ทำจากท่อ PVC และผ้าใบ เป็นเรือที่ประกอบง่าย สามารถขนย้ายคนได้ในยามฉุกเฉิน  และยังสามารถแล่นบนบกได้อีกด้วย 3) Our Boxes เป็นนวัตกรรมการสื่อสาร ออกแบบไว้สำหรับบอกพิกัดตำแหน่งที่อยู่และสื่อสารกับเจ้าหน้าที่รับรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนและต้องการอะไร ใช้ทดแทนเมื่ออุปกรณ์สื่อสารหลักใช้งานไม่ได้

เผยแพร่โดย UNDP Thailand

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.ข่าว.3.มิติ, 2559, Ct4 – รู้จัก 4 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์รับมือกับภัยพิบัติจากโครงการ “รอด ปลอดภัย(พิบัติ), [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=hTvwvGaGTTU [14 มิถุนายน 2559].

Write a comment

7 + 3 =