มอเตอร์ไซค์ไฮบริด ลดโลกร้อน ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์

สำนักข่าวไทย อสมท. วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คิดค้นและพัฒนาระบบช่วยขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพื่อนำไปติตตั้งในรถจักรยานยนต์ธรรมดาให้กลายเป็นรถจักรยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฮบริด ซึ่งถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

เผยแพร่โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.สำนักข่าวไทย.อสมท., 2559, Ct3 – มอเตอร์ไซค์ไฮบริด ลดโลกร้อน ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=ZbNs1xldnQc [18 พฤษภาคม 2559].

Write a comment

5 × 1 =