ภาวะโลกร้อนมีส่วนทำให้แม่น้ำในอเมริกาหดแคบลง

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดและมหาวิทยาลัยแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยพบการหดตัวของแม่น้ำโคโลราโดที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญ ที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ โดยหดตัวลดลงกว่า 19% ในช่วงฤดูแล้งมาตั้งแต่ปี 2543 เพราะขาดแคลนฝนและหิมะเนื่องจากบรรยากาศร้อน ที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตทั้งอุณหภูมิและปริมาณน้ำ ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา พบว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดกับแม่น้ำโคโลราโดและทะเลสาบ 2 แห่งคือทะเลสาบมี้ดมีน้ำอยู่เพียง 42% และทะเลสาบเพาเวลล์มีน้ำ 46% เป็นสัญญาณของปัญหาใหญ่สำหรับเมืองและประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ 40 ล้านคน และพื้นที่เพาะปลูกราวๆ 10,080 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมบางส่วนของ 7 รัฐรวมถึงประเทศเม็กซิโกประมาณ 393,600 ตารางกิโลเมตร

นักวิจัยการคาดการณ์ว่าแม่น้ำดังกล่าวจะค่อยๆลดการไหลมากกว่า 1 ส่วน 3 ในเวลาช่วงท้ายๆของศตวรรษนี้ ดังนั้นมนุษย์ควรตระหนักในเรื่องภาวะโลกร้อนที่กำลังส่งผลต่อโลกของเราอย่าง ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       ไทยรัฐฉบับพิมพ์, 2560, Nt4 – ภาวะโลกร้อนมีส่วนทำให้แม่น้ำ ในอเมริกาหดแคบลง, [online], Available: https://www.thairath.co.th/content/878185 [9 มีนาคม 2560].

Write a comment

sixteen − 1 =