ผลกระทบโลกร้อน

ไทยรัฐเจาะประเด็น, ThairathTV วันที่ 22 มีนาคม 2560

จากภาพรวมปี 2559 มีการคาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าในปี 2560 ไว้ว่าจะเป็นปีที่มีสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิม สังเกตได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปี 2559 โลกต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้ายแรงและทำลายสถิตหลายเรื่อง เมื่อย้อนไปดูภาพรวมสภาพอากาศของโลกในปี 2559 จากรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้ระบุว่าอุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น 1.1 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ เกิดความแห้งแล้งให้หลายพื้นที่ น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทำให้หลายเมืองรวมทั้งกรุงเทพฯ เสี่ยงจมน้ำในอีกหลายปีขึ้นหน้า นอกจากนั้นอุณหภูมิของน้ำทะเลก็สูงขึ้นด้วย ตัวอย่างความแปรปรวนของภูมิอากาศ เช่น ยุโรปร้อนที่สุด 3 ปีซ้อน อลาสกามีอากาศอุ่นที่สุดตั้งแต่เริ่มบันทึกข้อมูล (ปี 2468) แอฟริกาใต้แห้งแล้งมีฝนตกน้อยที่สุด 2 ปีซ้อน แคนาดาเกิดไฟป่ารุนแรง หิมะตกทางตอนใต้ของจีนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2510 ทะเลน้ำแข็งขยายออกน้อยที่สุด 2 ปีซ้อน นี่คือตัวอย่างผลกระทบภาวะโลกร้อนที่ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนในปี 2559 ดังนั้นในปี 2560 ทุกคนต้องเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น

เผยแพร่โดย thairath

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.ไทยรัฐเจาะประเด็น, 2560, Ct4 – ผลกระทบโลกร้อน | 22-03-60 | ไทยรัฐเจาะประเด็น, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=VZAJ82BI6wA [22 มีนาคม 2560].

Write a comment