ผลกระทบรอยแยกหิ้งน้ำแข็ง ขั้วโลกใต้ (20 ก.ค. 60)

รายการคิดยกกำลัง 2 กับ COMMENTATORS, วันที่ 20 กรกฏาคม 2560

จากรายงานข่าวแผ่นน้ำแข็ง Larsen C มีพื้นที่ประมาณ 6,000 ตารางกิโลเมตร ได้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ที่ขั้วโลกใต้ อ.ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสูบนาคะเสถียร ได้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่า การที่แผ่นน้ำแข็ง Larsen C เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ที่พร้อมจะหลุดออกจากแผ่นน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกา เหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณเตือนคล้ายกับ “นกคานารีในเหมืองถ่านหิน” หมายถึง ถ้าในเหมืองถ่านหินเริ่มมีอากาศหายใจน้อยลงจนไม่ปลอดภัย นกคานารีก็จะร้องเป็นสัญญาณเตือนคนงานภายในเหมืองปีนขึ้นมาจากเหมืองได้แล้ว ซึ่งในทำนองเดียวกันกับเหตุการณ์แผ่นน้ำแข็งยักษ์เกิดรอยแตกนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนถึงผลกระทบจากของภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นแล้ว ณ ปัจจุบัน

เผยแพร่โดย ThaiPBS

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.รายการคิดยกกำลัง.2.กับ.COMMENTATORS, 2560, Ct4 – คิดยกกำลัง 2 กับ Commentators : ผลกระทบรอยแยกหิ้งน้ำแข็ง ขั้วโลกใต้ (20 ก.ค. 60), [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=cWBrFCnwl5U [20 กรกฏาคม 2560].

Write a comment