นักวิจัยกระตุ้นลดโลกร้อนแก้ปัญหาปะการังฟอกขาว

 Thai PBS News วันที่ 16 มีนาคม 2560

นักวิจัยที่ศึกษาแนวปะการัง “เกรท แบร์ริเออร์ รีฟ” ในประเทศออสเตรเลียกระตุ้นให้ลดภาวะโลกร้อนเพื่อแก้ปัญหาปะการังฟอกขาว โดยจากการศึกษาของนักวิจัยพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้ปะการังเกิดการฟอกขาวครั้งใหญ่เป็นจำนวนหลายครั้งนับตั้งแต่ปี 2541 ทำให้ปะการังร้อยละ 91 ฟอกขาวไปแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยปกติปะการังที่ฟอกขาวจะสามารถฟื้นตัวได้หลังจากอุณหภูมิของน้ำทะเลลดลง แต่เนื่องด้วยภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นเป็นระยะเวลานานจนส่งผลให้ปะการังตายไปในที่สุด

เผยแพร่โดย Thai PBS News

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.Thai.PBS.News, 2560, Ct4 – นักวิจัยกระตุ้นลดโลกร้อนแก้ปัญหาปะการังฟอกขาว, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=rSZshjoZZik [16 มีนาคม 2560].

Write a comment