ทุ่ม 190 ล. ติดโซลาร์เซลล์หลังคา ‘ศูนย์ราชการ’ เปลี่ยนไฟ LED 4 หมื่นหลอด – ลดก๊าซ 2 พันตัน/ปี

ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ” ทุ่ม 190 ล้าน มอบ กฟน.ติดตั้งโซลาร์เซลล์-เปลี่ยนหลอดไฟ LED คืบหน้าแล้วกว่า 70% เผยช่วยลดก๊าซปีละ 2 พันตัน เทียบเท่าป่า 20 ไร่

นายรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน.ได้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) และเปลี่ยนหลอดไฟ LED ให้แก่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ คืบหน้าไปแล้วกว่า 70% โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ก.ย.2559 และกำหนดแล้วเสร็จในเดือน เม.ย.2560 ภายใต้งบประมาณ 190 ล้านบาท ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

สำหรับโครงการดังกล่าวได้มีการติดตั้ง Solar Rooftop ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารราชประศาสนภักดี และอาคารจอดรถ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 2,212 กิโลวัตต์ ซึ่งจะสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้ากระแสหลักได้มากถึง 5 ล้านกิโลวัตต์ต่อปี นอกจากนี้ยังได้มีการเปลี่ยนหลอดไฟถนนและหลอดไฟภายในอาคารให้เป็นหลอด LED จำนวน 38,017 หลอด รวมแล้วสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 2,385.6 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 20 ไร่

“ศูนย์ราชการฯ เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีมากถึง 40 หน่วยงานใช้สถานที่ ทำให้แต่ละปีมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ศูนย์ราชการฯ จะเป็นอาคารหน่วยงานรัฐแห่งแรกที่มีการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาในการใช้งานแผงเก็บแสงอาทิตย์และระบบต่างๆ สามารถใช้ได้นานกว่า 25 ปี หากหน่วยงานราชการใดสนใจจะติดตั้งระบบดังกล่าว ก็สามารถติดต่อเข้ามายัง กฟน.ให้เข้าไปดำเนินการให้ได้ แต่หน่วยงานนั้นๆ จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง” นายรุจ กล่าว

นายรุจ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ กฟน.มีความพร้อมในการให้คำแนะนำปรึกษา และบริการออกแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า กฟน. เบอร์โทรศัพท์ 0-2878-5288

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ในฐานะผู้บริหารศูนย์ราชการฯ กล่าวว่า ศูนย์ราชการฯ มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 1 ล้านตารางเมตร จึงทำให้มีการใช้พลังงานค่อนข้างสูง ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสูงตามไปด้วย จึงเป็นที่มาของการขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อช่วยลดพลังงานสิ้นเปลืองและประหยัดไฟฟ้า จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

“ธพส.มีความเชื่อมั่นให้ กฟน.ในฐานะหน่วยงานที่มีความรู้ความชำนาญ และมีมาตรฐานในงานดังกล่าวเป็นอย่างดี เป็นผู้ดำเนินโครงการ ซึ่งการร่วมกันในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญ และอาจมีการขยายผลต่อเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในโอกาสต่อไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างยั่งยืน” นายจักรกฤศฏิ์ กล่าว

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       Greennews, 2560, Nt3 – ทุ่ม 190 ล. ติดโซลาร์เซลล์หลังคา ‘ศูนย์ราชการ’ เปลี่ยนไฟ Led 4 หมื่นหลอด – ลดก๊าซ 2 พันตัน/ปี, [online], Available: https://greennews.agency/?p=13679 [28 มีนาคม 2560].

Write a comment

4 + 17 =