ติวเข้มวิกฤตโลกร้อน

รายการเวทีสาธารณะ วันที่ 15 มกราคม 2559

รายการเวทีสาธารณะ “ติวเข้มวิกฤตโลกร้อน” ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และองค์กรภาคเอกชน เพื่อมาให้ข้อมูลและทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในรูปแบบข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ อธิบายถึงความเชื่อมโยงของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกและปริมาณแก๊สเรือนกระจกทีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ข้อตกลงการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในระดับโลก การเตรียมตัวของประเทศไทยและบทบาทของประเทศไทยในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาโลกร้อน

เผยแพร่โดย ThaiPBS

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.รายการเวทีสาธรณะ, 2559, Ct1 – ติวเข้มวิกฤตโลกร้อน, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=12YyND30a4Y [14 มกราคม 2559].

Write a comment

five × 3 =