ซีอีโอหญิงไทยโชว์ความสำเร็จด้านธุรกิจพลังงานบนเวทีโลก

“วันดี”ขึ้นเวทีโลกโชว์ความสำเร็จธุรกิจพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สร้างอาณาจักรโซล่าร์ฟาร์มมูลค่ากว่า 2.4 หมื่นล้านช่วยลดก๊าซคาร์บอนกว่า 2 แสนตันต่อปี

ที่กรุงบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ในงานประชุม Closed-door High Level Roundtable  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจาก Barcelona Center For International Affairs, IDDRI, CADS เป็นผู้อภิปรายนำเพื่อให้ที่ประชุมได้ถอดบทเรียนนำไปสู่การผลักดันให้เกิดรูปแบบการทำธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ในประเทศกำลังพัฒนาในโลกนี้ด้านพลังงานหมุนเวียน

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กล่าวว่า ประเทศไทมีเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ชัดเจน เมื่อปี 2009 ได้เริ่มพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งแรกเป็นโครงการที่ไม่เคยมีผู้ใดทำมาก่อน ทำให้สถาบันการเงินไม่มีข้อมูลด้านความเสี่ยง ต้องใช้เวลาในการพัฒนาโครงการกว่า 1 ปี ธนาคารกสิกรไทยเป็นสถาบันการเงินที่ช่วยสนับสนุนทางด้านการเงินมีอัตราหนี้สินต่อทุนที่ 60:40 การระดมทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรก ประสบปัญหาจากการที่นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น ต้องตัดสินใจขายบ้านและที่ดิน เพื่อนำเงินมาลงทุนในอัตราส่วน 40 % ของมูลค่าโครงการ และมีธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนส่วน 60 %

โครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งแรกที่โคราช เริ่มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และส่งเข้าระบบจำหน่ายไฟ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 โดยธนาคารให้มีระยะเวลาประเมิน 6 เดือน ก่อนที่เริ่มพัฒนาโครงการที่ 2 ผลปรากฎใน 3 เดือนแรก การผลิตไฟฟ้าดีกว่าเป้าหมายกว่า 20 % ทำให้ธนาคารเห็นโอกาสที่จะช่วยบริษัทพัฒนาโครงการที่เหลือที่ต้องใช้เงินลงทุนกว่า 24,000 ล้านบาท บริษัทได้รับการสนับสนุนจาก International Finance Corporation Member of World Bank Group ร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาโซลาร์ฟาร์มที่เหลือและร่วมให้ความสนับสนุนทางด้านการเงิน ตลอดจนนำเงินกู้ Climate Technology Fund มาร่วมให้กู้กับสถาบันการเงินอื่นๆอีก 6 แห่ง ภายใต้การจัดการของธนาคารกสิกรไทย

บริษัทได้ควบรวมกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และระดมเงินทุน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินให้กู้มาใช้เป็นเงินทุนจนสามารถพัฒนาทั้ง 36 โครงการสำเร็จ สามารถช่วยสร้างงานช่วงก่อสร้างกว่า 20,000 แรงงาน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 200,000 ตัน/เทียบเท่าต่อปี ผลจากความสำเร็จไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ทำให้รัฐบาลไทยเกิดความเชื่อมั่นในการใช้พลังงานหมุนเวียน และประกาศแผนการใช้พลังงานหมุนเวียน/พลังงานทดแทน ครั้งแรกโดยกำหนดให้มีการใช้พลังงานทดแทน/พลังงานหมุนเวียนกว่า 30 %จนถึงปี 2579 และมีตัวเลขการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ถึง 6,000 เมกะวัตต์

ดร.วันดี กล่าวสรุปว่า United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ประสบความสำเร็จก้าวแรกจาก การจัดประชุม COP 21 ที่กรุงปารีส ก่อให้เกิด Paris Agreement  กว่า 200 ประเทศทั่วโลก ได้ให้คำมั่นที่จะช่วยกันลดอุณหภูมิ 1.5-2.0 องศา เป็นวาระของโลกและเป็นเรื่องที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันรักษาโลกที่สวยงามไปสู่ลูกหลานต่อไป

ทั้งนี้ SPCG  พัฒนาโครงการครบ 36 โครงการ พร้อมจัดตั้งบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด หรือ (SPC) เป็นบริษัทพัฒนาและควบคุมทั้ง 36 โครงการ และมีบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด หรือ (SPA) พัฒนาและควบคุมโซลาร์ฟาร์มรวม 2 โครงการ ในจังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งได้จัดตั้ง บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ (SPE) เป็นผู้นำการให้บริการออกแบบทางวิศวกรรมและก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพ มากประสบการณ์ และได้จัดตั้ง บริษัท  โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด หรือ (SPR) ประกอบธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา  (Solar Roof) โดยธุรกิจครบวงจรมูลค่าการลงทุนมากกว่า 24,000 ล้านบาท

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       โพสต์ทูเดย์, 2560, Nt5 – ซีอีโอหญิงไทยโชว์ความสำเร็จด้านธุรกิจพลังงานบนเวทีโลก [online], Available: http://www.posttoday.com/social/PR/496647 [27 พฤษภาคม 2560].

Write a comment