ชุมชนนำร่องเทศบาลคาร์บอนต่ำ

GREEN PLUS, Thai PBS วันที่ 10 มีนาคม 2558

เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี – เป็น 1 ใน 5 ชุมชนนำร่องของศูนย์เรียนรู้ชุมชนคาร์บอนต่ำที่มีแผนสร้างชุมชนเทศบาลปลอดคาร์บอนให้ครบ 84 แห่งทั่วประเทศ ภายในปีนี้

ชุมชนใน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ – การจัดการขยะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างเมืองคาร์บอนเท่านั้น แต่ที่สำคัญวิธีดังกล่าวยังช่วยปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนได้เป็นอย่างดี แนวคิดการเพิ่มมูลค่าให้ขยะได้ถูกนำมาใช้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยเช่นกัน

กรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ – เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครมีความพยายามเดินหน้าเป็นเมืองคาร์บอนต่ำเช่นกัน มีข้อมูลที่ฟังแล้วน่าตกใจเมื่อรองผู้ว่าราชการกรุงเทมหานครเปิดเผยว่า กรุงเทพฯ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สูงติด 1 ใน 5 ของโลก” จากรายงานข่าวของ GREEN PLUS ในรายการ วันใหม่ Thai PBS

เผยแพร่โดย Thai PBS Clip

          (www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.รายการวันใหม่.ThaiPBS, 2558, Ct1 – ชุมชนนำร่องเทศบาลคาร์บอนต่ำ (10 มี.ค. 58), [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=DrKZ3xEFYF4 [9 มีนาคม 2558].

Write a comment