ชั้นนํ้าแข็งยักษ์ใกล้จะหลุดออกจากขั่วโลกใต้

รายการ World wide weekend วันที่ 9 กรกฏาคม 2560

น้ำแข็งขั้วโลก “Larsen C Ice Shelf” เป็นชั้นน้ำแข็งขั้วโลกที่ใหญ่ที่สุดในขั้วโลกใต้ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางไมล์ หรือมีขนาดเท่ากับรัฐเดลาแวร์ในสหรัฐอเมริกา หลังจากเกิดรอยแยกในแผ่นน้ำแข็งระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ซึ่งในขณะนี้รอยแยกดังกล่าวเหลือความยาวเพียง 5 กิโลเมตรเท่านั้นที่แผ่นน้ำแข็งนี้จะหลุดออกจากมาทวีปแอนตาร์กติกาและลอยออกสู่มหาสมุทร ผลกระทบที่คาดว่าจะส่งผลต่อภูมิอากาศของโลกจากการแยกตัวของชั้นน้ำแข็ง Larsen C นั้นยังเป็นข้อถกเถียงสำหรับนักวิทยาศาสตร์อยู่ในปัจจุบันอยู่

เผยแพร่โดย BECTERO NEWS

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.รายการข่าว.World.wide.weekend, 2560, Ct4 – World Wide Weekend ชั้นนํ้าแข็งยักษ์ใกล้จะหลุดออกจากขั่วโลกใต้ 9 ก ค 60, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=h5L0arz88Mk [8 สิงหาคม 2560].

Write a comment