งานวิจัยชี้ “ภาวะโลกร้อน” ส่งผลต่อเศรษฐกิจอเมริกันแต่ละรัฐแตกต่างกัน

รายงานวิจัยชิ้นใหม่ที่จัดทำโดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Rutgers และ University of California – Berkeley ชี้ว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในอเมริกาอย่างไรบ้าง โดยลงรายละเอียดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเขต แต่ละเมืองของสหรัฐฯ

รายงานวิจัยที่จัดทำร่วมกันระหว่างนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Rutgers และที่ University of California – Berkeley ระบุถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ต่อเศรษฐกิจของเมืองต่างๆ และเขตต่างๆ ในอเมริกา โดยชี้ว่าภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จะทำให้ชุมชนต่างๆ ในสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษหน้า

รายงานชิ้นนี้เน้นย้ำด้วยว่า คนรวยในอเมริกาจะยิ่งร่ำรวยขึ้น ขณะที่คนจนก็จะจนลง โดยคนที่สามารถปรับตัวได้น้อยที่สุด จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มากที่สุด

คุณ Richard Kopp นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Rutgers กล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้สามารถระบุความเสี่ยงทางเศรษฐกิจซึ่งเขตต่างๆ ที่ยากจนในอเมริกาต้องประสบ อันเป็นผลมาจากอากาศที่อุ่นขึ้นในหลายพื้นที่

ด้านคุณ Solomon Hsiang แห่ง University of California – Berkeley ชี้ว่า ที่ผ่านมา คนทั่วไปมักมองอเมริกาเป็นประเทศใหญ่แบบเดี่ยวๆ ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแบบเดียวกันหมดทุกพื้นที่ แต่ในความเป็นจริง แต่ละพื้นที่ แต่ละเมือง แต่ละเขต จะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน

นักวิจัยผู้นี้คาดการณ์ด้วยว่า อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 องศาเซลเซียส จะทำให้ตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ของสหรัฐฯ ลดลง 1.2% และหากแจกแจงเป็นแต่ละพื้นที่ นักวิจัยผู้นี้บอกว่ารัฐทางใต้ซึ่งอยู่ติดชายฝั่งและอากาศร้อน ประชาชนจะได้รับผลกระทบมากกว่ารัฐทางเหนือและทางตะวันตก กล่าวคือ ประชากรในรัฐทางใต้อาจสูญเสียรายได้โดยเฉลี่ย 20%

คุณ Solomon Hsiang ยังกล่าวด้วยว่า ในรัฐทางใต้ที่อากาศร้อนจัด ประชาชนอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการเครียดหรือเสียชีวิตมากกว่า ซึ่งส่งผลโดยรวมต่อเศรษฐกิจรัฐนั้นๆ

คณะนักวิจัยเชื่อว่ารายงานชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดทำนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอิากาศโลก

รายงานชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Science และสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ impactlab.org

(ผู้สื่อข่าว Kevin Enochs รายงาน / ทรงพจน์ สุภาผล เรียบเรียง)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       ทรงพจน์.สุภาผล, 2560, Nt6 – งานวิจัยชี้ “ภาวะโลกร้อน” ส่งผลต่อเศรษฐกิจอเมริกันแต่ละรัฐแตกต่างกัน, [online], Available: https://www.voathai.com/a/climate-economy/3922453.html [30 มิถุนายน 2560].

Write a comment

two × five =