ก๊าซเรือนกระจกอัดแท่ง

รายการ World Wide Weekend ช่อง 3SD วันที่ 23 มกราคม 2560

แก๊สเรือนกระจกหรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปริมาณมากในปัจจุบันทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น บรรดานักวิทยาศาสตร์จึงคิดค้นวิธีการกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Southampton ได้ค้นพบการนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาอัดเป็นแท่งของแข็ง ทำได้โดยการสกัดคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศมาไว้ในน้ำและกักเก็บไว้ในบ่อใต้น้ำที่ประเทศไอซ์แลนด์ เมื่อระยะเวลาผ่านไปสองปี แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของเหลวนี้จะทำปฏิกิริยากับแร่บะซอลต์และตกผลึกเป็นคริสตัล ซึ่งจะคงสภาพอยู่ในรูปของแข็งตลอดอีกหลายพันปี แต่การนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาอัดแท่งด้วยวิธีนี้มีข้อจำกัดอยู่ว่าต้องเก็บกับคาร์บอนเหลวในพื้นที่ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่คล้ายกับประเทศไอซ์แลนด์เท่านั้น

เผยแพร่โดย BECTERO NEWS

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.รายการ.World.Wide.Weekend, 2560, Ct3 – ก๊าซเรือนกระจกอัดแท่ง, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=mftkkSd-3JM [23 มกราคม 2560].

Write a comment

20 + 15 =