กลไกการจัดการด้านการเงินการคลังของพื้นที่อนุรักษ์ กรณีเขตผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), กรกฏาคม 2558

อ่านเพิ่มเติมฉบับเต็มได้ในไฟล์เอกสาร “AT5.8 – กลไกการจัดการด้านการเงินการคลังของพื้นที่อนุรักษ์  กรณีเขตผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (ฉบับเต็ม)”

โดย ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.        ปริญญารัตน์.เลี้ยงเจริญ, 2558, At5 – กลไกการจัดการด้านการเงินการคลังของพื้นที่อนุรักษ์  กรณีเขตผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่, [online], Available: https://tdri.or.th/2016/06/wb117/ [1 กรกฏาคม 2558].

Write a comment