กรมป่าไม้ชู ‘SPCG’ เป็นต้นแบบบริษัทเอกชนช่วยลดภาวะโลกร้อน

(ภาพจาก: เอสพีซีจี)

ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังร่วมขับเคลื่อนรูปแบบ “ประชารัฐ” เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้าน “เอสพีซีจี” มอบรายได้ 2 แสนจากการขายคาร์บอนเครดิตร่วมสนับสนุน ตอกย้ำผู้นำใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดมลภาวะโลกที่ดีอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.59 ที่ตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท บี แอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศสีเขียว ช่วยลดโลกร้อน ทำโครงการป่าชุมชนให้เป็นจริงขึ้นมา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน เป็นการจัดตั้งโดยกรมป่าไม้และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “ประชารัฐ” อย่างแท้จริง เพราะเกิดจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันสร้างป่าชุมชนอย่างยั่งยืนให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

“เอสพีซีจีถือเป็นต้นแบบของบริษัทเอกชนที่มานำร่องให้กับโครงการนี้ ที่กรมป่าไม้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก บริษัทจึงมีบทบาทสำคัญทำให้โครงการนี้เดินหน้าต่อไป เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกันลดโลกร้อน” รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว

ด้าน นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสพีซีจี กล่าวว่าโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ที่เน้นสนับสนุนการลดโลกร้อน โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้มอบรางวัล “สตรีผู้นำด้านการลดโลกร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” แก่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ CEO ของ SPCG ในงานประชุมสัมมนาสภาวะโลกร้อน ที่กรุงลิมา ประเทศเปรู เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัท จึงร่วมสนับสนุนเงินเพื่อดำเนินโครงการนี้ เพราะเอสพีซีจีให้ความสำคัญเรื่องลดโลกร้อนมาก  จึงนำรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตมาสนับสนุนกิจกรรม CSR ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ดร.อลิษา กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด บริษัทในเครือเอสพีซีจี เป็นตัวแทนจากเอสพีซีจีเข้าร่วมพิธีสนับสนุนเงิน 200,000 บาท เพื่อโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ป่าชุมชนร่องบอน จังหวัดเชียงราย.

โดย ไทยรัฐออนไลน์

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       ไทยรัฐออนไลน์, 2559, Nt5 – กรมป่าไม้ชู ‘Spcg’ เป็นต้นแบบบริษัทเอกชนช่วยลดภาวะโลกร้อน, [online], Available: https://www.thairath.co.th/content/822654 [27 ธันวาคม 2559].

Write a comment

15 + 17 =